Så kvalitetssäkras en sjuksköterska inom ett bemanningsföretag

Med kvalitetssäkring menas det arbete som genomförs för att säkerställa att utfört arbete uppnår en förutbestämd kvalitetsnivå. För ett bemanningsföretag behöver kvalitetssäkring både ske inför att en sjuksköterska anlitas samt regelbundet för att följa upp verksamhetens arbete.

När bemanningsföretag anställer sjuksköterska

Inför en anställning behöver alltid en kontroll ske för att säkerställa att den som söker jobbet har rätt kompetens och erfarenhet. I likhet inför anställning av andra företag sker både personliga intervjuer och kontroller.

  • Personlig intervju Under den personliga intervjun från sjuksköterskan berätta om sin utbildning, kompetens, arbetslivserfarenhet och förväntningar på att jobbet.
  • Socialstyrelsen och IVO Alla bemanningsföretag kontrollerar aktuell sjuksköterska mot Socialstyrelsen och IVO. Detta för att upptäcka om personen blivit anmäld för felaktigt agerande från tidigare arbetsplatser. Detta är även något som kontrolleras löpande så att beteendet snabbt ska upptäckas.
  • Referenser I ansökan ska flera referenser anges. Vanligtvis är det tidigare arbetsgivare hos vårdföretag. En nyexaminerad sjuksköterska hos bemanningsföretag har däremot ingen erfarenhet av arbetslivet inom vårdbranschen och får därmed ge referenser från andra yrken, studietid eller liknande.
  • Kopia på legitimation Det även vanligt att bemanningsföretag tar en kopia på sjuksköterskelegitimationen samt ID-handlingen. Med ID-handling menas exempelvis pass, körkort eller ID-kort. På detta sätt säkerställer de sig om att personen verkligen är den person som skickat in ansökan och att korrekt utbildning finns.

Löpande när uppdragen utförs

Bemanningsföretag har även ett löpande arbete med att kontrollera kvalitén och förbättra verksamheten. Detta för att kunna upprätthålla hög kvalité på de tjänster som erbjuds. Bland annat får de vårdföretag som köpt tjänster regelbundet utvärdera den hjälp de fått. En del bemanningsföretag har exempelvis som rutin att alltid kontakta kunden en vecka in på utfört uppdrag. Detta för att tidigt upptäcka om något behöver ändras i det upplägg som är aktuellt.

Kontroll av medicinskt råd

Det är dessutom vanligt att bemanningsföretag har ett ”medicinskt råd”. Dess uppgift är att löpande kontrollera kvalitén på de uppdrag som genomförs. De ska vara helt objektiva i sin bedömning för att felaktigheter ska kunna rapporteras in och förbättringar genomföras.

Olika processer

Självklart kan de olika företagen arbeta på olika sätt att upprätthålla kvalitén och kontrollera att kvalitén upprätthålls. Det enklaste är att kontakta det företag som anlitas och be dem beskriva vilka processer och rutiner som följs.

Tillfällen då proteinbars kommer väl till hands

Proteinbars liknar på sätt och viss chokladkakor men är betydligt mer näringsrika tilltugg. Värt att notera är dock att inte alla produkter av detta slag är desamma – innehållet i olika proteinbars varierar ganska kraftigt. Detsamma kan även sägas för smak och konsistens. Dessa läckra snacks har dessutom flera olika användningsområden – några av dessa kommer vi att beröra nedan.

Proteinbars kan användas för alla tillfällen

Till att börja med kan det vara värt att klargöra att proteinbars inte bör utgöra en stapelvara i din kost. Dessa är istället avsedda för att vara ett tillskott utöver din normala kost, ett hjälpsamt verktyg att hålla dig hälsosam och konsumera tillräckliga mängder protein. Hur du väljer att använda dem är förstås helt upp till dig – förslagen nedan är enbart att betrakta som just förslag och inspiration.

Proteinbars som ett mellanmål

När du befinner dig på resande fot eller av andra anledningar har svårt att få tillgång till vanlig mat kan en proteinbar vara räddaren i nöden. Detta gäller särskilt om du försöker att begränsa ditt intag av kalorier – proteinbars kan du hjälpa dig att hålla nere det sammanlagda kaloriintaget men ändå hålla proteinkonsumtionen på en hög nivå. De lämpar sig då utmärkt som ett mellanmål mellan två måltider.

Proteinbars som ett nödförråd

Visste du att du kan förvara proteinbars i kylen? Genom att göra detta kan du öka deras hållbarhet och säkerställa att det alltid finns något gott att tugga på därhemma. För vem har väl inte mitt under en diet sprungit till kylen för att leta efter något gott att äta!? Genom att förvara ett proteinrikt tilltugg som detta i kylen kan du se till att du har ett bättre alternativ att stoppa i dig än något mer onyttigt sådant.

Med detta sagt är det värt att återigen understryka det faktum att du endast bör ta detta kosttillskott som ett mellanmål eller något gott utöver din vanliga mat. Det är nämligen viktigt att i huvudsak försöka äta måltider som är så pass kompletta och välbalanserade som möjligt. Men proteinbars utgör ett utmärkt komplement till din vanliga basföda. Hitta din favoritbar på fitnessfrank.com!