Hitta dig själv

Det är många som känner sig vilsna i dagens samhälle även om det finns alla tänkbara idéer om hur man skall vara och vad som är värt att sträva efter och inte. Det är sällan i det materiella man tappar bort vem man egentligen är. Det är istället en fråga om någonting djupare och större än ting.


För den som letar efter förklaringar eller riktlinjer i livet kan det kännas tryggt att ha någon att ventilera sina idéer med och det finns en rad föreläsare, kurser och sammanhang till vilka man kan söka sig när man vill hitta framåt i livet. Att jobba med sin personliga utveckling är någonting som de flesta finner oerhört viktigt och det har på senare år blivit en industri och en marknad där allt fler erbjuder lösningar.


Ser man till de andliga vägledare som finns runt om i världen är det dock få som gör anspråk på någon större storhet. U-G Krishnamurti såg sig som en anti-guru även om han hade följeslagare över hela jorden. Kanske var det enkelheten och det självklara som gjorde att han tilltalade allt fler?

Väldigt enkelt

Att jobba med sin personliga utveckling är någonting som kräver en hel del tid och strävan. Dock är det, enligt många företrädare för dessa rörelser, betydligt mycket enklare än man kan tro. Det handlar om att sluta tänka och reflektera för en stund. Givetvis skall man inte sluta tänka i vardagslivet. Detta är inte tanken. Vad som menas är att för en sekund kunna vila i att allting är som det skall vara och att man endast kan uppleva utan att komplicera det man ser.
Hur man än ser på frågor om personlig utveckling, kan man vara säker på att det inte är en sanning som är giltig för varenda individ. Det är en väldigt personlig utveckling som är unik för individen.